HLR-utbildningar och Första Hjälpen

Om någon startar hjärt-lungräddning genom bröstkompressioner och inblåsningar kan en person hållas vid liv i upp till 20 minuter. Det ger en drabbad två till tre gånger större möjlighet att överleva.

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. 500 av dem överlever. Dödligheten ökar med 10 procent för varje minut som ingen ger hjärt-lungräddning eller defibrillerar (ger hjärtat en elstöt).
•Cirka två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet
•Andelen patienter som fått HLR före ambulansens ankomst år 1992 var 33 %, 2014 hade siffran stigit till 68 %, mycket tack vare den omfattande hjärt-lungräddningsutbildningen i landet.
•Andelen av alla livräddaringripanden som utförs av lekmän har successivt ökat från 65 % år 1992 till 83 % år 2014
(info från Riksförbundet HjärtLung-räddning)

Vi erbjuder ditt företag skräddarsydda utbildningar- kontakta oss för offert. Max 10 deltagare per utbildningstillfälle.

En utbildning i första hjälpen ger dig kunskaper i hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer.

Våra instruktörer är specialist-sjuksköterskor  med många års erfarenhet inom akutsjukvård.

 

Dela på...