Våra tjänster

Vår personal kan hjälpa till inom följande områden:

Vårdcentral, BVC, MVC

 • Mottagning
 • Dsk-mottagning
 • Telefonrådgivning
 • Vaccinering
 • Labb
 • Tidsbokning
 • Vana från Tele-Q

Kommunal hälso-och sjukvård

 • Hemsjukvård
 • Särskilda boende
 • LSS-boende

Skolhälsovård

 • Skolsköterskor

Sjukhus, bla

 • Medicin
 • Kirurgi
 • Ortopedi
 • Operation
 • Psykiatri
 • Anestesi
 • IVA
 • Röntgen

Rekrytering - Hyr personal först, anställ sedan!

Behöver Du anställa en ny medarbetare? Genom att hyra personen först, har ni möjlighet att lära känna varandra, innan beslut om anställning blir aktuellt. Vi på VårdExtra har stor erfarenhet av uthyrning och personalrekrytering.

Utbildning-HLR

Varje år drabbas ett stort antal personer i Sverige av plötsligt och oväntat hjärtstopp. Överlevnadschanserna är helt beroende av hur snabbt och riktigt någon ingriper!

VårdExtra erbjuder utbildningar inom första hjälpen och hjärt- lungräddning - HLR och defibrillator/hjärtstartare. Våra utbildare är specialistsjuksköterskor med lång erfarenhet inom akutsjukvård. Efter en utbildning i HLR kan deltagarna själva utföra hjärt-lungräddning tills ambulansen är på plats.

Dela på...